محصولات جدید

شومیز - 3488

335,000 تومان
حمل رایگان

کد محصول : 3488

جنس : نخی وارداتی اعلا

کیفیت تضمینی و دوخت اعلا

سایز 3X  مناسب سایز 46 تا 50 - دور سینه : 108 سانت 

سایز 4X  مناسب سایز 52 تا 56 - دور سینه : 120 سانت 

سایز 5X  مناسب سایز 58 تا 62 - دور سینه : 135 سانت

بلوز - 3478

285,000 تومان
حمل رایگان

کد محصول :3478

جنس : نخی وارداتی اعلا

کیفیت تضمینی و دوخت اعلا

سایز 3X  مناسب سایز 46 تا 50 - دور سینه : 110 سانت 

سایز 4X  مناسب سایز 52 تا 56 - دور سینه : 120 سانت 

سایز 5X  مناسب سایز 58 تا 62 - دور سینه : 130 سانت

تونیک - 3486

295,000 تومان
حمل رایگان

کد محصول : 3486

جنس : جودون پنبه

کیفیت تضمینی و دوخت اعلا

سایز 3X  مناسب سایز 46 تا 50 - دور سینه : 105 سانت 

سایز 4X  مناسب سایز 52 تا 56 - دور سینه : 112 سانت 

سایز 5X  مناسب سایز 58 تا 62 - دور سینه : 120 سانت

تونیک - 3486

295,000 تومان
حمل رایگان

کد محصول : 3486

جنس : جودون پنبه

کیفیت تضمینی و دوخت اعلا

سایز 3X  مناسب سایز 46 تا 50 - دور سینه : 105 سانت 

سایز 4X  مناسب سایز 52 تا 56 - دور سینه : 112 سانت 

سایز 5X  مناسب سایز 58 تا 62 - دور سینه : 120 سانت

شومیز - 3481

315,000 تومان
حمل رایگان

کد محصول : 3481

جنس : نخ ویسکوز اعلا

کیفیت تضمینی و دوخت اعلا

سایز 3X  مناسب سایز 46 تا 50 - دور سینه : 115 سانت 

سایز 4X  مناسب سایز 52 تا 56 - دور سینه : 125 سانت 

سایز 5X  مناسب سایز 58 تا 64 - دور سینه : 140 سانت

پیراهن مانتویی - 3474

425,000 تومان
حمل رایگان

کد محصول : 3474

جنس : بابوس گرم بالا وارداتی اعلا

کیفیت تضمینی و دوخت اعلا

سایز 3X  مناسب سایز 46 تا 50 - دور سینه : 105 سانت 

سایز 4X  مناسب سایز 52 تا 56 - دور سینه : 115 سانت 

سایز 5X  مناسب سایز 58 تا 62 - دور سینه : 130 سانت

پیراهن - 3476

340,000 تومان
حمل رایگان

کد محصول : 3476

جنس : لمه چمنی اعلا

کیفیت تضمینی و دوخت اعلا

سایز 3X  مناسب سایز 46 تا 50 - دور سینه : 105 سانت 

سایز 4X  مناسب سایز 52 تا 56 - دور سینه : 115 سانت 

سایز 5X  مناسب سایز 58 تا 62 - دور سینه : 125 سانت

تنظیمات نما

رنگ قالب
تصویر پس زمینه بدنه: