محصولات جدید

پیراهن - 3442 رنگ قرمز

270,000 تومان
حمل رایگان

کد محصول : 3442 رنگ قرمز

جنس : نخی وارداتی خنک و راحت

کیفیت تضمینی و دوخت اعلا

سایز 3X  مناسب سایز 46 تا 50 - دور سینه : 120 سانت 

سایز 4X  مناسب سایز 52 تا 56 - دور سینه : 130 سانت 

سایز 5X  مناسب سایز 58 تا 64 - دور سینه : 140 سانت

پیراهن - 3442 رنگ سبز

270,000 تومان
حمل رایگان

کد محصول : 3442

جنس : نخی وارداتی خنک و راحت

کیفیت تضمینی و دوخت اعلا

سایز 3X  مناسب سایز 46 تا 50 - دور سینه : 120 سانت 

سایز 4X  مناسب سایز 52 تا 56 - دور سینه : 130 سانت 

سایز 5X  مناسب سایز 58 تا 64 - دور سینه : 140 سانت

شومیز - 3469

265,000 تومان
حمل رایگان

کد محصول : 3469

جنس : کرپ نوبل کشی اعلا

کیفیت تضمینی و دوخت اعلا

سایز 3X  مناسب سایز 46 تا 50 - دور سینه : 115 سانت 

سایز 4X  مناسب سایز 52 تا 56 - دور سینه : 125سانت 

سایز 5X  مناسب سایز 58 تا 64 - دور سینه : 142 سانت

بلوز مجلسی - 3452

250,000 تومان
حمل رایگان

کد محصول : 3452

کیفیت تضمینی و دوخت عالی

سایز 3X مناسب سایز 46 تا 52-   دور سینه : 110 سانت

سایز 4X مناسب سایز 52 تا 56 -  دور سینه : 120 سانت

سایز 5X مناسب سایز 58 تا 62 -  دور سینه : 130 سانت

جنس : کرپ کشی و پولکی پر و اعلا

بلوز - 3457

225,000 تومان
حمل رایگان

کد محصول : 3457

جنس : نخی وارداتی اعلا

کیفیت تضمینی و دوخت اعلا

سایز 3X  مناسب سایز 46 تا 50 - دور سینه : 115 سانت 

سایز 4X  مناسب سایز 52 تا 56 - دور سینه : 124 سانت 

سایز 5X  مناسب سایز 58 تا 64 - دور سینه : 140 سانت

شومیز - 3468

250,000 تومان
حمل رایگان

کد محصول : 3468

جنس :کرپ نوبل اعلا

کیفیت تضمینی و دوخت اعلا

سایز 3X  مناسب سایز 46 تا 50 - دور سینه : 112 سانت 

سایز 4X  مناسب سایز 52 تا 56 - دور سینه : 120 سانت 

سایز 5X  مناسب سایز 58 تا 66 - دور سینه : 140 سانت

شومیز - 3466 ( رنگ صورتی )

235,000 تومان
حمل رایگان

کد محصول : 3466  ( رنگ صورتی )

جنس : نخی وارداتی اعلا

کیفیت تضمینی و دوخت اعلا

سایز 3X  مناسب سایز 46 تا 50 - دور سینه : 110 سانت 

سایز 4X  مناسب سایز 52 تا 56 - دور سینه : 120سانت 

سایز 5X  مناسب سایز 58 تا 64 - دور سینه : 138 سانت

شومیز - 3466 ( رنگ یاسی )

235,000 تومان
حمل رایگان

کد محصول : 3466  ( رنگ یاسی )

جنس : نخی وارداتی اعلا

کیفیت تضمینی و دوخت اعلا

سایز 3X  مناسب سایز 46 تا 50 - دور سینه : 110 سانت 

سایز 4X  مناسب سایز 52 تا 56 - دور سینه : 120سانت 

سایز 5X  مناسب سایز 58 تا 64 - دور سینه : 138 سانت

شومیز - 3466 ( رنگ سبز )

235,000 تومان
حمل رایگان

کد محصول : 3466  ( رنگ سبز )

جنس : نخی وارداتی اعلا

کیفیت تضمینی و دوخت اعلا

سایز 3X  مناسب سایز 46 تا 50 - دور سینه : 110 سانت 

سایز 4X  مناسب سایز 52 تا 56 - دور سینه : 120سانت 

سایز 5X  مناسب سایز 58 تا 64 - دور سینه : 138 سانت

تونیک - 3465 ( رنگ نسکافه ای )

225,000 تومان
حمل رایگان

کد محصول : 3465 - رنگ نسکافه ای

جنس : نخی وارداتی اعلا

کیفیت تضمینی و دوخت اعلا

سایز 3X  مناسب سایز 46 تا 50 - دور سینه : 120 سانت 

سایز 4X  مناسب سایز 52 تا 56 - دور سینه : 130 سانت 

سایز 5X  مناسب سایز 58 تا 64 - دور سینه : 140 سانت

تونیک - 3465 ( رنگ قرمز )

225,000 تومان
حمل رایگان

کد محصول : 3465 - رنگ قرمز

جنس : نخی وارداتی اعلا

کیفیت تضمینی و دوخت اعلا

سایز 3X  مناسب سایز 46 تا 50 - دور سینه : 120 سانت 

سایز 4X  مناسب سایز 52 تا 56 - دور سینه : 130 سانت 

سایز 5X  مناسب سایز 58 تا 64 - دور سینه : 140 سانت

تنظیمات نما

رنگ قالب
تصویر پس زمینه بدنه: