محصولات جدید

شومیز - 3470

260,000 تومان
حمل رایگان

کد محصول : 3470

جنس : کرپ  کشی اعلا و مخمل وارداتی

کیفیت تضمینی و دوخت اعلا

سایز 3X  مناسب سایز 46 تا 50 - دور سینه : 115 سانت 

سایز 4X  مناسب سایز 52 تا 56 - دور سینه : 125سانت 

سایز 5X  مناسب سایز 58 تا 64 - دور سینه : 140 سانت

پیراهن - 3471

260,000 تومان
حمل رایگان

کد محصول : 3471

جنس : نخی وارداتی خنک و اعلا

کیفیت تضمینی و دوخت اعلا

سایز 3X  مناسب سایز 46 تا 50 - دور سینه : 120 سانت 

سایز 4X  مناسب سایز 52 تا 56 - دور سینه : 140 سانت 

سایز 5X  مناسب سایز 58 تا 66 - دور سینه : 150سانت

پیراهن - 3473

300,000 تومان
حمل رایگان

کد محصول : 3473

جنس : نخی نرم و راحت وارداتی

کیفیت تضمینی و دوخت اعلا

سایز 3X  مناسب سایز 46 تا 50 - دور سینه : 110 سانت 

سایز 4X  مناسب سایز 52 تا 56 - دور سینه : 120 سانت 

سایز 5X  مناسب سایز 58 تا 62 - دور سینه : 135 سانت

ساحلی - 3472

285,000 تومان
حمل رایگان

کد محصول : 3472

جنس : نخی وارداتی خنک و اعلا

کیفیت تضمینی و دوخت اعلا

سایز 3X  مناسب سایز 46 تا 50 - دور سینه : 115 سانت 

سایز 4X  مناسب سایز 52 تا 56 - دور سینه : 120 سانت 

سایز 5X  مناسب سایز 58 تا 64 - دور سینه : 140 سانت

پیراهن - 3485

275,000 تومان
حمل رایگان

کد محصول : 3485

جنس : کرپ نوبل نرم و راحت وارداتی

کیفیت تضمینی و دوخت اعلا

سایز 3X  مناسب سایز 46 تا 52 - دور سینه : 120 سانت 

سایز 4X  مناسب سایز 54 تا 58 - دور سینه : 130 سانت 

سایز 5X  مناسب سایز 60 تا 64 - دور سینه : 150 سانت

پیراهن - 3484

275,000 تومان
حمل رایگان

کد محصول : 3484

جنس : کر= نوبل نرم و راحت وارداتی

کیفیت تضمینی و دوخت اعلا

سایز 3X  مناسب سایز 46 تا 50 - دور سینه : 105 سانت 

سایز 4X  مناسب سایز 52 تا 56 - دور سینه : 115 سانت 

سایز 5X  مناسب سایز 58 تا 62 - دور سینه : 130 سانت

بلوز - 3460

220,000 تومان
حمل رایگان

کد محصول : 3460

جنس :کرپ کشی اعلا

کیفیت تضمینی و دوخت اعلا

سایز 3X  مناسب سایز 46 تا 50 - دور سینه : 110 سانت 

سایز 4X  مناسب سایز 52 تا 56 - دور سینه : 120 سانت 

سایز 5X  مناسب سایز 58 تا 66 - دور سینه : 140 سانت

بلوز - 3463

230,000 تومان
حمل رایگان

کد محصول : 3463

جنس : کرپ نوبل نرم و راحت

کیفیت تضمینی و دوخت اعلا

سایز 3X  مناسب سایز 46 تا 50 - دور سینه : 115 سانت 

سایز 4X  مناسب سایز 52 تا 56 - دور سینه : 120 سانت 

سایز 5X  مناسب سایز 58 تا 62 - دور سینه : 130سانت

تنظیمات نما

رنگ قالب
تصویر پس زمینه بدنه: